Vodič kroz laboratoriju – tiroidni hormoni

tiroidni hormoni

Tiroidni hormoni, tiroksin (T4) i trijoditorin (T3), nastaju u tiroidnoj (štitastoj) žlezdi i oni su zaduženi za veliki broj procesa u organizmu.  Pored regulisanja metabolizma, tiroidni hormoni su zaduženi za regulisanje telesne temperature, promene u energiji i raspoloženju, otkucaja srca, metabolizam proteina, ugljenih hidrata i masti.

Da bismo tiroidne hormone držali u adekvatnim nivoima i samim tim svoj život učinili kvalitetnijim, postoji niz parametara na koje treba da obratimo pažnju. Često se briga za svoje tiroidne hormone javlja kod ljudi koji počnu da nakupljaju masne naslage, međutim, to je samo jedan od simptoma i znakova da nešto nije u redu. Neobjašnjiv umor, konstantna dekocentracija, problem sa spavanjem, povišena ili snižena telesna temperatura, tanja kosa ili gubitak iste, suva koža – sve su to simptomi koje treba shvatiti ozbiljno i otići proveriti svoje tiroidne hormone.

Da li je dovoljno proveriti samo nivoe tiroidnih hormona (T4 i T3)?

Nažalost, nije. Rad tiroidne žlezde je daleko kompleksniji, pri čemu su T4 i T3 dva hormona koja ona proizvodi, ali oni ipak zavise i od velikog broja procesa koji se odvijaju pre i posle njihovog stvaranja. Da bi se lakše shvatili procesi koji se odvijaju pre i posle nastanka T4 i T3 priložiću sliku i opis.


tiroidni hormoni
(izvor: Wikipedia)

Naime, proizvodnja ova dva hormona počinje od master žlezde u našem organizmu, a to je hipofiza. Hipofiza šalje signal (TSH) tiroidnoj žlezdi da proizvodi T4. T4 se u tiroidnoj žlezdi stvara od aminokiseline tirozina i četiri atoma joda koji se usvaja iz hrane. Ovaj proces „organizuju“ dva enzima unutar tiroidne žlezde TPO ( tioridna peroksidaza) i TG (tiroglobulin). Potom se u procesu dejodinizacije stvara T3, koji u svom sastavu ima aminokiselinu tirozin i tri atoma joda. Proces dejodinizacije se najvećim delom odvija u jetri i veoma je bitno da jetra bude zdrava kako bi se ovaj proces, tj. konverzije T4 u T3 odvijao kako treba. S tim u vezi, bitno je da proveramo i stanje svoje jetre, i tada se uglavnom baziramo na nivoe jetrinih enzima (ALT i AST).

Svaki od ova dva hormona, T4 i T3, ima svoj aktivni, slobodni oblik koji se označava kao fT4 i fT3. Oni su bitni jer kao slobodni vrše sve gorepomenute funkcije koje proističu iz rada tiroidne žlezde. Pošto ne može sav T4 i T3 da bude u slobodnom obliku, ostatak je vezan za jedan od serumskih proteina, za globulin (TBG) i biva odnešen u krvotok.

Ako imamo povećanu količinu TBG, imaćemo smanjenu količinu slobodnog oblika T3. Povećane količine TBG javljaju se u stanjima stresa, oštećenja jetre, povećane količine estrogena (razlog zbog kojeg  ženama tiroidna žlezda radi više od muškaraca), smanjene količine testosterona ili autoimunih bolesti. Usled pomenutog stresa, povećava se i stvaranje kortizol, čije sada velike količine utiču na proces pretvaranja fT3 u rT3, odnosno obrnuti T3. Ovaj oblik uzrokuje probleme jer se kači za one receptore za koje bi trebao fT3 da se zakači da bi pokrenuo procese. Tim blokiranjem dovodi do blokiranja receptora, onemogućuje fT3 da neometano radi.

Koji su sve parametri bitni za proveru rada tiroidnih hormona?

Kao što smo zaključili iz prethodnog dela teksta,  kada odlučite da proverite rad tiroidne žlezde neće biti dovoljno da tražite da testirate samo nivoe T4 i T3. U skladu sa svim procesima koji utiču na rad tiroide i stvaranja njenih hormona, sledeći spisak će vam dati pravu sliku stanja vaše tiroidne žlezde i tiroidnih hormona:

  • TSH – tiroidni stimulišući hormon,
  • FT4 – slobodan oblik T4,
  • FT3 – slobodan oblik T3,
  • TBG – tiroksin vezujući globulin,
  • AntiTPO i antiTG – antitela koja deluju protiv enzima unutar tiroidne žlezde,
  • ALT i AST – enzimi jetre,
  • Vitamin D3 – vitamin koji je uglavnom u deficitu kod ljudi sa tiroidnim problemima,
  • Rt3 – nažalost kod nas nema testova za RT3, ali merenjem temperature ujutru oralno, može da se utvrdi da li je Rt3 povišen ako je jutarnja temperatura ispod 36,3C i do podneva ispod 37C.

 

Problem sa referentnim vrednostima

Među svojim klijentima više puta sam nailazio na slučajeve gde oni imaju rezultate u referentnim vrednostima, ali su i dalje imali problema sa nekim od simptoma. Tako je bilo sa Igorom, čije smo hormonalne probleme uspešno sveli minimum. To su takozvani subklinički slučajevi, nasuprot kliničkim slučajevima koji imaju poremećenu tiroidnu žlezdu i jedino rešenje predstavljaju medikamenti. Kod subkliničkih slučajeva je rad tiroide blago ometen i upravo tada treba obratiti pažnju na to da ne preraste u klinički slučaj.

Neki od čestih problema sa tumačenjem referentnih vrednosti jeste, na primer, kod tumačenja TSH. Kada je u gornjim granicama, dakle i dalje u normalnom opsegu, to ipak može da znači da telu treba još tiroidnih hormona. Tada je potrebno daljih istraživanja da bi se saznalo da li je problem u konverziji T4 u T3, odnosno u nedostatku joda. Referentne vrednosti za TSH su u opsegu od 0,35-4.2, ali nivoi TSH za normalno funkcionisanje tiroidne žlezde i normalne nivoe tiroidnih hormona trebalo bi da budu blizu 1, ali nikako ispod.

Nivoi T4 i T3 hormona trebalo bi da budu oko sredine kako biste znali da vaša tiroidna žlezda radi kako treba i da nema problema oko konverzije T4 u T3.

Zaključak

Stanje tiroidne žlezde i tiroidnih hormona ne ogledaju se samo u nivou T4 i T3. S jedne strane, jako veliki broj parametara utiče da nivoi ova dva hormona budu dobri ili loši. A sa druge strane, čak i da jesu u okviru referentnih vrednosti, opet treba bolje sagledati celu situaciju, jer brojke su samo brojke, a vaše stanje je ono šta treba da govori o zdravlju. Budite uporni i pametni u svom istraživanju, a rezultate će vam sigurno uticati pozitivno na kvalitet života.